2011-07-23

Beni mutlu ettiğin için teşekkür ederim / わたしを幸せな気持ちにしてくれて、ありがとう。

    Bugün sokakta bir yavru kedi gördüm. Çok küçük, sanki son zamanlarda görmeye başlamış gibi küçücük bir kediydi ve bir arabanın altında bir şeylerden korkuyormuş gibi oturyordu.
 きょう、道で子猫を見かけました。とっても小さな、つい最近目が見え始めたかのような小っちゃな猫で、車の下に何かを怖がっているような感じで座っていました。


    Sonra başka yoldan eve gelirken o yavru kedi ileri sokağın ortasındaydı ve arkasından büyük bir araba geliyordu. Aman, kaç diye içimde bağırdım ama araba geçtikten sonra onu göremedim. Olayın yakınına gidip onun yaşayıp yaşayamadığını bilmek istedim ama cesaret edemedim. 
 そのあと、別の道を通って家に帰るとき、その子猫は道の先の真ん中にいました。その後ろからは大きな車がやって来ています。「ああっ、逃げてーっ!!」と心のなかで叫びましたが、車が通り過ぎた後わたしはその子猫を見ることができませんでした。事の現場に近寄ってあの子猫が生きているのか、いないのか、知りたかったけれど見る勇気がありませんでした。


    Eve gidince 1 litrelik plastik şişenin bir kısmını kesip küçük kase yaptım. Ve süt koyup demin o yavru kediyi gördüğüm yere gittim. Allah şükürler olsun, o yaşıyordu. hiç yaralanmamıştı. Onun önüne süt koydum, o da yavaş yavaş içmeye başladı. Birazdan başka kediler de gelip süt içmeye başladı.
 家に帰ってすぐ1リットルのペットボトルの一部を切り取り、小さな器を作りました。それからミルクを注いで、あの子猫を見た場所に行きました。神さまありがとう! 猫は生きていました。怪我もまったくなし。子猫の前にミルクを置くと、ゆっくりと飲みはじめました。少しして他の猫たちも近寄って来て、ミルクを飲みはじめました。


    Onları görürken çok mutlu olduğumu hissettim. Nasıl bir duygu bu bilmiyorum ama herneyse mutluydum bir süre. Sokakta yaşayan kimsesiz kedilerin bana mutluluk duygularını getirdiği için ben de teşekkür ettim onlara. 
 彼らを見ていると、とても幸せな気持ちになりました。どういう感情なのか分からないけれど、とにかく幸せだったのです、少しのあいだ。通りで暮らしている孤児の猫たちが、わたしに幸せな気持ちを運んできてくれたから、わたしも彼らに感謝しました。


    Galiba çok küçük bir şey bu. Yazmaya değmez diyeler de vardır. Yine de yazmak istedim. Bugün hissettiğim mutluluğumun bir şekilde kalmasını istedim.
 たぶん、とっても小さなことだけれど、書く価値なんてないと言う人もいるだろうけど、それでも書きたいと思いました。きょう、わたしが感じた幸せを何かしらのカタチで残したかったのです。


    Türkiye'de yaz gelince facebook'ta yukarıdaki gibi bir afiş görünmeye başlar; ''Onlar için bu yaz boyunca kapımızın önüne bir kap su bulunduralım.'' Bu, sokakta yaşayan hayvanlar için yapılan bir kampanya.
    Sokakta yaşayan kediler ve köpekler bize zarar vermiyor. Hatta bugün yaşadığım gibi mutluluk duygularını bile getirebiliyor. Evet, bir kap su bırakalım her sokaklara. Bu sıcaklıkta biz yanarken onlar da yanıyor. Biz aynı toprakta BERABER yaşıyoruz.
 トルコでは夏になるとフェイスブックで上のようなポスターが出回ります。「彼らのためにこの夏じゅう、わたしたちの家の前に一杯の水があるようにしましょう。」これは、通りで暮らす動物たちのために行なわれているキャンペーンです。
 通りで暮らす猫や犬たちは、わたしたちに害を及ぼしません。それどころか、きょうわたしが経験したように幸せな気持ちさえ運んでくることができるのです。そう、一杯の水を置きましょう、すべての通りに。この暑さでわたしたちが暑いと感じているとき、彼らだって暑いのです。わたしたちは、同じ星で“ともに”生きているのです。