2012-06-23

Ne kadar güzel kanjiler... / なんと素敵な漢字たち


    Bir mesele yüzünden Japonya'dayım ve bol bol kitap okuyorum. Ne kadar istesem de Türkiye'de olduğum sürece istediğim kadar Japonca eserler, özellikle roman okuyamıyorum ki, şimdi Japonca hastetimi gidermeye çalışıyorum.
事情があって日本におります。そして、いっぱいいっぱい本を読んでいます。どんなに望んでも、トルコにいるあいだは読みたいだけの日本語の作品、特に小説は読めないので、ただいま日本語読みたい病療養中です。

    Japonca öğrenenler, genelde kanji (Çince karakterler) görünce suratını asar ve bazıları ise Japonca öğrenmekten vazgeçer. (Tabi herkes değil, hatta kanji sevenler de var) Hem Japonca kanjileri, Çince gibi değil, Japon okunuşu (Kun-yomi) ve Çin okunuşu (On-yomi) olduğundan çeşitli okunuş mecvut. Böyle olunca Japonca öğrenmekten vazgeçenlerin duygularını az da olsa anlamiyor değilim.
日本語を学んでいる人たちは、ふつう漢字(中国語文字)を見ると顔をしかめ、うち何人かは日本語を学ぶことを諦めてしまいます。(もちろん、みんなではありません。それどころか漢字が好きな人だっています。)おまけに日本語の漢字は中国語のようではなく、日本語読み(訓読み)と中国語読み(音読み)があるため、いくつもの読み方が存在します。それだけに日本語を学ぶことを諦める人たちの気持ちがほんの少しとは言え分からないではありません。

    Bu sefer bol bol kitap okuyunca daha önce hissetiklerimi anımsadım. Kanji, Japoncayı zenginleştiriyordur kanımca. 
今回、たくさんの本を読んで、以前に感じたことを思い出しました。漢字は、日本語を豊かにしているのです、私見ですが。

    Mesela mavi anlamını taşıyan kanjiler var; '', , '', bir de ''あお" hiraganası. Bunların hepsi anlam olarak hemen hemen aynı ama her kanjide farklı imajlar yaratır. Benim için ''", kaygı olmayan yaz aylarında görünen masmavi bulutsuz gökyüzü mavisidir. Ama eğer ''" yazıyorsa birazcık üzüntü ya da acı içermiş soluk mavi olduğunu hissederim, ''" ise azcık yeşil rengini de içeren berrak deniz mavisini. Bir de kanji kullanmadan hiragana ile ''あお" yazıyorsa ''"dan daha çok sade ve saf olan, o yüzden hemen şu maviliği değiştirilen yumuşacık ama kolayca kılırılan bir mavi düşünürüm. (Tabi bunlar benim hissettiklerim, o kanjinin gerçek anlamını yansıyor değil.)
たとえば、青という意味をもつ漢字があります。「青、蒼、蒼」そしてひらがなの「あお」。これらはすべて意味としてはほぼ同じですが、すべての漢字が異なるイメージを想起します。わたしにとって「青」は悩みのない夏のあいだに見られる真っ青な、雲のない空の青です。でも、もし「蒼」と書かれていたら少し哀しみ、あるいは痛みを含んだ色の薄い蒼だと感じますし、「碧」と書かれていたら緑がかった透明な海の碧を感じます。そして、漢字を使わずにひらがなで「あお」と書かれていたら「青」よりももっと飾り気がなくピュアで、だからこそすぐにその青さが変わってしまうような柔らかい、けれどすぐに壊れてしまう"あお"を思います。(もちろん、これらはわたしの感じたことであって、その漢字の本当の意味を反映しているわけではありません。)

    Bir örnek daha vereyim; ''憂鬱" kanjisi. ''Bunalım'' ''hüzün'' ''depresyon'' ''melankoli'' anlamı olan bu kanji, gerçekten bizi bunaltmıyor mu? :D Daha önce bir Türk şöyle demişti; bu ''憂鬱 - yuğutsu'' kanjisini yazarken gerçekten bunalıma giriyorum diye. Ben de aynı fikirdeyim. Japon olsam bile bu kanji görünce bilinçsizce iç çekmiş oluyorum. (Japonca öğrenen başka bir Türk arkadaşım ise özellikle bu kanji yazmaya çalışmış. Bu kadar zor kanji yazabliyorum demek için :D  Hakikaten Japonlar şaşırır bir Türk bu kanji yazarsa, çünkü biz Japonlar bile zor yazıyoruz.) Ama eğer hiragana ile ''ゆううつ" yazıyorsa o kadar hüzün yaratmıyor, öyle değil mi?
もうひとつ例を挙げましょう。「憂鬱」という漢字。「へこむ」「ふさぐ」「意気消沈」「もの悲しい」といった意味をもつこの漢字は、本当にわたしたちをへこませていませんか? 以前、あるトルコ人がこう言いました。「この〈憂鬱〉という漢字を書くときには本当にへこんじゃう。」と。わたしも同じ考えです。日本人でありながらもこの漢字を見ると、思わずため息をついてしまいます。(日本語を勉強している別のトルコ人の友だちは、特にこの漢字を書こうと努力していました。こんなに難しい漢字が書けるんだぜぃ、と言うために。本当に日本人は驚きます、トルコ人がこの漢字を書けば。だって、わたしたち日本人でさえ書くのが難しいのだから。)けれど、もしひらがなで「ゆううつ」と書かれていたら、それほど憂鬱感は起きません、そうじゃないですか?

    Yabancı olarak bu aşamaya gelmek kolay birşey değildir. Anlam benzeyen Türkçe kelimelerin arasındaki ince farklar anlamadığım gibi. Ancak bunları anlayabilsek o yabancı dil dünyası ne kadar derinleşir, eğlenceli olur, böyle düşünerek Türkçe öğrenmeye devam ediyorum. Eğer Japonca öğreniyorsanız, kanjiler görseniz de vazgeçmeyin, devam edin, birgün derin ve eğlenceli kanji dünyası size o kalın ve ağır kapısını açar. (inşallah...)
外国人としてこの段階まで来るのは簡単なことではないでしょう。わたしが、意味の似たトルコ語の単語間の微妙な違いを理解できないように。けれど、これらが分かったら、その外国語世界はどれほど深く、楽しいものになることか、わたしはそう考えながらトルコ語を学び続けているのです。もし日本語を学ばれているなら、漢字を見ても諦めないでください、続けてください。いつか深く、楽しい漢字世界はあなた方にその厚く、重い扉を開けてくれます(そう願います...)。