2015-01-28

Sağ omuzunda ve sol omuzunda... / 右肩と左肩には・・・


    Geçen bir televizyon programını izlerken Japonya'da şöyle tanrıların olduğunu yeni öğrendim: adı, Kuşoğcin. İnsanın doğmasından ölümüne kadar o insanın iki omzunda duruyorlar, sol omzundaki erkek tanrı ''Doğmey'', sağ omzundaki bayan tanrı ''Doğşoğ''dur. Bunlar onun yaptığı iyiler ve kötülerin hepsini not edip ölümünden sonra cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğine karar veren Enma Dayoğ'ya bildirir.
 先日、あるテレビ番組を見ているとき、日本にはこんな神様がいるということを初めて知りました。名前は倶生神(くしょうじん)。人が生まれてから死ぬまでその人の両肩に在り、左肩の男神が“同名(どうめい)”、右肩の女神が“同生(どうしょう)”です。この神々はその人のした良いこと、悪いことをすべて記録し、その人が死んだ後に極楽に行くのか、それとも地獄に堕ちるのかを決定する閻魔大王に報告します。

    Bu hikayeyi bir yerden duymadınız mı? Evet, İslamiyet'te ''her insanın omzunda iki melek bulunur'' denmez mi? Sağdaki sevapları, soldaki ise günahları yazmaz mı? Ve de neden yazıyorlar ki!
 この話を、どこかで聞いたことがありませんか? イスラームでは「すべての人の方に二人の天使がいる」と言われませんか? 右の天使は善行を、左の天使は罪悪を記録しませんか? これって、何のためでしたっけ?

    Ne kadar benziyor bu omzumuzdaki tanrılar ve melekler...
    Aslında bu Kuşoğcin, Sanskritçede ''Soha-deva'' denilen ölüler diyarını yöneten  ikiz tanrıymış. Budizm'in Hindistan'dan Çin'e ve Japonya'ya yayınca karakteri değiştirilip ''Kuşoğcin'' olmuş. Hem İsramiyet'teki meleğin tam tersi, soldaki sevapları yazar, sağdaki günahları yazar. Ama yine de çok benziyor, değil mi?
 なんて似ているでしょう、このわたしたちの肩に乗っかっている神様と天使は。
 実のところ、この倶生神はサンスクリット語で“Soha-deva”と言われる冥界を司る双子の神様なのだとか。仏教がインドから中国、そして日本へと広がると、その性質も変わってしまって“倶生神”になったとか。また、イスラームの天使とはまったく反対に左肩の者が善行を、右肩のものが罪悪を記します。でも、それでもとっても似ています、よね?

    Her insan farklıdır ama her zaman o farkılara bakmamıza gerek yok, bazen ne kadar benzediğimize de bakalım! Daha samimi olabiliriz, değil mi?
 人はみな異なっています。でもいつもその違いばかりを気にする必要はなく、ときにはわたしたちがどれほど似ているかを見てみましょう。もっと親近感がわきますよ!

No comments:

Post a Comment