2015-06-11

Kahverengi tabelalar izleyerek... / 茶色の標識を追いかけて……

    Japon atasözünde ‘‘İnu mo arukeba bou ni ataru / Köpek dolaşınca sopaya vurur’’ denir ama Türkiye’de ise ‘‘İnsan dolaşınca arkeolojik sitlere varır’’ diyebiliriz. Nereye giderseniz gidin, oralarda mutlaka eski kalıntılar vardır.
 日本のことわざで「犬も歩けば棒に当たる」と言いますが、トルコでは「人が歩けば遺跡に当たる」と言えます。どこへ行かれようがどうぞ行ってください、その辺りにはきっと古き時代の名残があるはずです。

    Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası listesine giren ancak 13 yer var: İtalya (50), Çin (47), İspanya (44), Almanya ve Fransa (39), Meksika ve Hindistan (32)… bu ülkelere kıyasla az diyebilirsiniz ama bunlar politika gücü ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Neden? Örneğin Efes’i biliyorsunuz, Antalya’daki Aspendos Kenti Tiyatrosu genişçe bilinen yerdir, Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı da epey ünlü ve dünyadan turist yağıyor. Pamukkale’nin hemen dibinde bulunan Laodikeia ise 5 kilometrekarelik alana yayılan, Anadolu’nun en büyük stadyuma sahip olan Antik kenttir. Ama bunların hepsi UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde (Toplam 62). Eğer Türkiye’nin politika gücü, Avrupa’da daha etkileyici olsaydı bunlar çoktan Dünya Mirası listesinde yer alırdı kanımca.
 トルコにはユネスコの世界遺産リストに入る、わずか13の場所があります。イタリア(50)、中国(47)、スペイン(44)、ドイツとフランス(39)、メキシコとインド(32……、こうした国々と比べると少ないと言えるでしょう。でも、これは政治的な力に関係があるとわたしは考えています。どうしてかって? たとえばエフェスをご存知でしょう。アンタルヤのアスペンドス劇場は広く知られる場所です。トラブゾンにあるスメラ修道院は非常に有名で世界中からツーリストが訪れます。パムッカレのすぐ近くにあるラオディケアは、5キロ平方メートルの空間に広がる、アナトリアで最も大きなスタジアムを擁する古代都市です。けれど、これらはすべてユネスコの世界遺産暫定リストの中(合計62)。もしトルコの政治的な力がヨーロッパでもっと影響力を持っていたら、これらはずっと以前に世界遺産になっていたでしょう、私見ですが。

    Bu sefer benim vardığım arkeolojik sitin adı, ‘‘Alinda’’. Aydın ili, Karpuzlu İlçesinde yer alan önemli Karya kentlerinden biri. İzmir - Göcek arasında gidip gelirken hep görüyorduk kahverengi tabelada ‘‘Alinda’’ diye. (Türkiye’de kahverengi tabela, tarihsel yerler işaret eder.) Ve hep gitsek mi acaba diye diye geçiyorduk da bu sefer gerçekten yoldan saparak gittik. Aydın - Muğla karayoludan içeriye yaklaşık 25 kilometre, Karpuzlu ilçe merkezinin hemen arkasında büyük taşlar ile yapılan sur görünüyor. Yukarıda bulunan tiyatronun kapı ise hiç eskimiş gibi durmuyor. Karyalıların tiyatroda oturup eğlendiği günler çok da uzak değilmiş gibi geliyor.
    Burası Dünya Mirası değil, geçici listesinde de yer almıyor fakat ziyeretçiyi hiç de hayal kırıklığına uğlatmıyor. Ta Japonya’dan gelen turistler buraya gelsin demem de Türkiye’de oturanlar Aydın - Muğla yolundan geçiyorsa uğlayabilecek yerlerinden biridir kesinlikle. İnşallah ilerde tanıtım tabelalar da olur, daha güzel bir yere dönüşür…

 今回、わたしが訪ねた遺跡の名前は〈アリンダ〉。アイドゥン県カルプズル郡にある、重要なカリア都市のうちのひとつ。イズミルとギョジェキを行ったり来たりするときいつも目にしていた〈アリンダ〉という茶色の標識(トルコでは茶色の標識は歴史的な場所を表しています)。そして、いつも行ってみようかしら? と言いながら通り過ぎていたのですが、今回は本当に道を外れて行ってみました。アイドゥン~ムーラ道から外れて約25キロ。カルプズル郡の市街地のすぐ裏手に大きな石を使って作られた壁が見られます。上にある劇場の入り口は、まったく古びた気配もありません。カリヤ人たちが劇場に座って楽しんだ日々はそれほど遠くないかのようです。

 ここは世界遺産ではありません。暫定リストにも名を連ねていません。けれど、訪れる人を決して落胆させません。遠く日本からやってくる旅行者に来て欲しいとは言いませんが、トルコに住んでいてアイドゥン~ムーラ道を通るなら、ぜひ立ち寄ってみたい場所のひとつ。近い将来、案内板なども充実すれば、もっともっと素敵な場所になるはずです。


Alinda'da gördüğüm yusufçuk? Yoksa kelebek? / 〈アリンダ〉で見かけたトンボ? それとも蝶々?

renkli süne? sevişmekte :) / カラフルなカメムシ? 繁殖活動中。

Yakındaki evlerin bahçe duvarında Alinda taşları kullanılmakta. / 遺跡近くの家々の塀にはアリンダ遺跡の石が使われています。


※ Burada kullandığım tüm fotoğraf, Alinda'da çektiğimdendir. / ここで使用している写真はすべて〈アリンダ〉で撮影したものです。

No comments:

Post a Comment