2009-04-17

Ana+Dolu=Anadolu/女神あふれる大地

2009.04.17

Geçen gün ''Ayın bana verdiği aşk/Tuki ga kureta Aşk'' adlı bir kitap okudum. Bu, 1995 yılında Gentoğşa(幻冬舎)'dan yayınlamış olan, yazar Yoğko Minakami tarafından yazılmış olan bir romandır.
Şimdiye kadar Yoğko Minakami'nin eserlerini hiç bir kez okmamıştım. Ama bu romanda bir bayanın Türkiye sehayatini yazılır bu yüzden elde etmiştim. Bu bayan, Türkiye'ye tanrıça medeniyetlerini araştırmak için gider. Çatalhöyük, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Truva, Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi, Didim'deki Apollon tapınağı ve Efes gibi arkeolojik kazı yerlerine...

Türkiye'de çok eskiden tanrıça medeniyetlerini vardır... O zamanlarda bu toprakta yaşayan herkes, her yaratık, yani insan, hayvan, doğa hepsi aşk ile bağlanarak barış içinde yaşamış... ama bu aşk döneminden sonra güç dönemi (savaş dönemi, ya da güç sahibi olanların dönemi denebilir) gelmiş... ve bu dönem hala sürüyor... böyle yazıldı kitapta...

Bu doğru olup olmadığını bilmem ama ne yazıldığını anladım yüreğimin içinde.

Ayrıca kitabın içinde çok etkileyici olan bir cümle vardır.
''İngilizcede Anatolia diyoruz ama Türkçede bu Anadolu. Anadolu'nun 'ana', ana olan tanrıça anlama gelir ve 'dolu', dolmaktır. Yani Anadolu, tanrıça ile dolu olan yerdir.''
Bu da doğru olup olmadığını bilmem de... bir anlamda çok güzel bir görüşdür. Hatta Türkiye'deki arkeolojik kazı yerlerinde çok tanrıçanın figürleri bulunmış ki...


Neyse... aşk ile bağlanan bir dünya vardıysa... şimdiye kadar sürdiyse... günümüzdeki sorunlar daha çok az olabilir de...
*****************************************************

 先日、『月がくれた愛人(アシック)』という本を読みました。これは、1995年に幻冬舎から発行された、作家・水上洋子によって書かれた小説です。
これまで水上氏の作品は一度も読んだことがありませんでした。けれども、この小説ではひとりの女性のトルコの旅が描かれています。だから手に取ったのです。この女性は、女神の文明を探しにトルコへ行きます。チャタルヒュユク、アナトリア文明博物館、トロイ、ボドルムにあるマウソロス霊廟、ディディムにあるアポロン神殿、そしてエフェスといった遺跡へ……。

 トルコには、かつては女神の文明があった。その頃、この大地に暮らす皆、すべての生き物ー人、動物、自然、すべてが愛によって結ばれながら平安のうちに暮らしていた。しかし、この愛の時代の後に力の時代(戦いの時代、あるいは力を持つものの時代とも言える)がやってきた。そして、その時代はまだ続いている……。そんなふうに書かれていました、本には。

 これが正しいのか、正しくないのかは分からないけど、書いてあることの意味は分かりました、心の奥で。

 また、この本のなかには、とても印象的な一文がありました。
「英語ではアナトリアというけれど、トルコ語でそれはアナドル。アナドルの“アナ”は母なる女神という意味で、“ドル”は満たすということ。つまり、アナドルとは、母なる女神にあふれた土地なのだ。」
これも正しいのか、間違いなのかは分からないけれど、ある意味とてもステキな見方、考え方です。実際、トルコの遺跡ではたくさんの女神像が見つかっていますし。

 どうであれ、愛によってつながれた世界があったとしたら、現在まで続いていたとしたら、今日の問題はもっと、ずっと少なかったかもしれませんね。

No comments:

Post a Comment